Mahal, Gusto ko Ikaw Lang

by

Mahal,

gusto ko ikaw lang.

Gusto ko ikaw lang ang aking katabi,

mula sa pagmulat ng aking mga mata

sa umaga hanggang sa muli kong paghiga

sa gabi.

Gusto ko ikaw lang ang aking naiisip

sa mga sandaling hindi maganda ang

mga nangyayari sa aking mga

panaginip.

Mahal,

gusto ko ikaw lang.

Gusto ko ikaw lang ang nakikita

sa tuwing may mga bagay na

labis na nagbibigay lungkot sa aking

mga mata.

Gusto ko ikaw lang ang nariyan

nagpapaalala na kahit ano

aking makakaya sa tuwing hindi ko na

alam kung saan patutungo ang aking mga paa.

Gusto ko ikaw lang ang laging

nagbibigay kulay

sa mga malulungkot kong umaga

kapag ako’y tila ba wala nang pagpapahalaga.

Gusto ko ikaw lang ang nagsisilbing araw

na dumadampi sa aking balat

sa tuwing umuulan at ang lamig ng kahapon

sa aking puso’y patuloy na kumakalat.

Mahal,

gusto ko ikaw lang.

Gusto ko ikaw lang ang pumupuno

sa puso kong uhaw sa pag-ibig mo

na alam kong walang kapantay

dahil nag-iisa ka lang sa mundo ko.

Gusto ko ikaw lang ang laman ng isip ko

kapag ito’y patuloy na inaakit

ng mga maaanghang at mapapait

na mga katagang sa alala ko’y patuloy na umuukit.

Sapagkat ang mundo ko, mahal

ay patuloy na bumibigat

sa aking mga balikat

at gusto ko ikaw lang…

Mahal,

gusto ko ikaw lang…

sa bawat paghagod ng alon sa dagat

at sa bawat paghampas ng hanging habagat

Gusto ko ikaw lang…

Ikaw lang, mahal.

Mahal, ikaw lang.

(Listen to me as I read this poem on YouTube. Click me)


Translation:

My love,
I want only you.

I want you to be by my side,
from the time I open my eyes
in the morning until I sleep again
at night.

I want you to be in my thoughts
in times nothing good is happening
in my dreams.

My love,
I want only you.

I want you to be the only person I see
when things bring too much sadness in my
eyes.

I just want you there
to remind me that I can do anything
in times I do not know
where my feet are heading.

I just want you to be the only person
who brings color to my sad mornings
when I seemed to have no appreciation.

I want you to be the sun
that touches my skin
whenever it rains and the coldness of yesterday
continuously wraps around my heart.

My love,
I want only you.

I want you to be the only one that fills
my heart's thirst for your unbeatable love
for you are the only one in my world.

I want you to be the only thought I have
when my mind is ceaselessly enticed
by spicy and bitter words
that constantly mark my memory.

Because the world, my love
continues to get heavy
on my shoulders
and I only ...

My love,
I want only you…
At every stroke of the waves in the sea
and at every blow from the southwest breeze 

I want only you…

Only you, my love.
My love, only you.
  • Diana! I miss reading your poems! And this one is actually reaaaallllly amazing.

If you like this, then please share!
Toast&Tea. All rights reserved © 2016.